سامانه جامع دانشگاهی الماس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز سه شنبه 12 مهر 1401
دروس ارائه شده در ترم 99-00/نيمسال دوم
برای مشاهده لیست دروس، «نوع درس» را انتخاب و دکمه «مشاهده» را کلیک نمایید.
امكان تغيير دروس ارائه شده تا قبل از شروع انتخاب واحد و يا حذف و اضافه از طرف مدير گروه وجود دارد لذا قطعيت دروس ارائه شده، در ابتداي شروع انتخاب واحد نيمسال مي باشد.
جنسیت: مقطع: گرایش: نوع درس: